Jump to content
Create New...

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/25/24 in all areas

  1. Zaczynamy od nowa, ale na CS2! Z nowym startem czekają na was comiesięczne nagrody za bycie w topce graczy na serwerze. Nagrody to nie tylko VIP na serwerze, współpracując ze społecznością discorda Kaluch & Ospanno oferujemy następujące nagrody. TOP 1 -> VIP na 30 dni oraz 25k do ekonomii serwera DC Kaluch & Ospanno TOP 2 -> VIP na 15 dni oraz 15k do ekonomii serwera DC Kaluch & Ospanno TOP 3 -> VIP na 15 dni oraz 10k do ekonomii serwera DC Kaluch & Ospanno TOP 4 -> VIP na 7 dni oraz 2,5k do ekonomii serwera DC Kaluch & Ospanno TOP 5 -> VIP na 7 dni oraz 2,5k do ekonomii serwera DC Kaluch & Ospanno Dla każdej osoby znajdującej się w tabeli TOP 10 dodajemy nagrodę w postaci 2 zł do wykorzystania w naszym sklepie cs2 Strona www z podglądem na TOP 10 -> https://rankme.ts4game.usite.pl/ Reset TOPKI będzie odbywał się w pierwszą niedzielę miesiąca!
    1 point
×
×
  • Create New...
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Write what you are looking for and press enter or click the search icon to begin your search